Đồng đô la Lợi ích từ rủi Ro

Như là nói chuyện và bằng chứng của một nền kinh tế, xây dựng, đồng Đô-la đã chứng kiến một chút tiến bộ. Làm thế nào để giải thích những dường như mâu thuẫn xu hướng? Lý do là đáng ngạc nhiên đơn giản. Trong khi CHÚNG tôi suy thoái sẽ dự đoán trúng CHÚNG tôi khó khăn hơn so với các quốc gia khác, nó sẽ vẫn cản trở tăng trưởng ở nước ngoài, đặc biệt là trong thị trường mới đã đến phụ thuộc vào xuất khẩu CHÚNG tôi lái xe tăng trưởng. Theo đó, đầu tư vào như vậy mới nổi trường trở nên khá nguy hiểm hơn so với đầu tư trong CHÚNG ta, mà vẫn được coi là có ổn định nhất thế giới đầu tư khí hậu từ lâu dài. Vì vậy, như rủi ro tăng lên, thì những đồng Đô la. Thomson báo cáo Tài chính:

Sự kết hợp của người nghèo dữ liệu nặng trên thị trường chứng khoán ở MỸ và châu Á, trong khi chính sàn ở châu Âu có tất cả mở thấp hơn hôm nay. Điều này có nghĩa là đồng đô la đã hỗ trợ như các nhà đầu tư né tránh rủi ro thị trường tài sản.

Có thể bạn quan tâm: