Brazil Bất để dâng cao 6 năm

Sáu năm trước, Brazil của nền kinh tế đang ở tình trạng hỗn độn, giá hàng năm inflations thường xuyên vượt quá 10%, và lãi suất đã lởn vởn quanh 20%. Đồng tiền của mình, sự Thật, giao dịch ở khoảng 4/USD. Flash về phía trước đến nay: Brazil của nền kinh tế đang ở trên nền tảng vững chắc, lạm phát đã được tổ chức ở kiểm tra, và tài sản giá rất mạnh. Kết quả là một người mạnh mẽ hơn nhiều Thật đó, đã tăng lên gấp đôi trong giá trị từ năm 2002. Tất nhiên, rất nhiều các nhà phân tích đã nhanh chóng để chỉ ra điều đó Thực sự là được hưởng lợi từ hàng hóa cao giá cả, đó là không thể được duy trì trong trung hạn. Các Tài chính Lần báo cáo:

Brazil tài sản phải chịu đựng trong thời gian gần đây căng thẳng qua những khó khăn, CHÚNG tôi chấp trường. Nhưng điều này dường như đã trôi qua và sự tự tin trong nền kinh tế toàn cầu và mạnh mẽ giá hàng hóa đã gây ra một sự trở lại của dòng vốn đầu tư.

Có thể bạn quan tâm: