2007 Khoán-mức Dự báo

Dự báo những giá trị của đồng tiền luôn luôn là nghệ thuật nhiều hơn hơn khoa học. Tuy nhiên, JP Morgan, một người Mỹ đầu tư ngân hàng, đã thực hiện những tham vọng nhất của dự án phát triển một bộ 3 tháng và 12 tháng dự báo cho nhiều người trong số các đồng tiền trên thế giới. Nói chung, JP Morgan là dự đoán một khiêm tốn giảm đồng Đô la trong 3 tháng tới với nhất trên thế giới là chuyên ngành, có lẽ do để giảm kinh tế khách hàng tiềm năng. Hơn sau 9 tháng, tuy nhiên, USD là dự báo để đạt được đất, hoàn thành năm ở trên mà nó bắt đầu. Dự báo là tương đối thủ, với ngoại lệ của người Trung quốc Yuan, đó là dự đoán để tăng khoảng 20% so với USD trong vòng 12 tháng tới. Xem xét các Yuan tăng ít hơn 4% vào năm 2006, đây là một cao dự đoán thực sự!

Bấm vào đây cho các danh sách đầy đủ

Có thể bạn quan tâm: