Đồng đô la bị rơi xuống trong cơn Bão

USD đã thực hiện một mô, như các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá kinh tế tác động của cơn Bão Katrina. Đó là sự tác động trực tiếp của năng suất bị mất trong khu vực bị ảnh hưởng cũng như các ngoại vi hậu quả của cao hơn giá hàng hóa. Ngắn hạn năng lượng tương lai đã tăng trong tuần cuối cùng, như thị trường nẹp cho thiếu hụt. Bond thương nhân đã có giá một dự kiến sẽ tăng tỷ lệ trong số phiếu, trái phiếu, có nghĩa là họ không còn mong đợi Alan Thêm tăng tỷ lệ lãi suất xuống tiếp theo Ăn cuộc họp. Tệ thương nhân để trả lời những tin tức của một thành yếu nền kinh tế bằng cách trừng phạt những USD, mà đã giảm xuống 2% trong nhiều ngày. Các Tài chính Lần báo cáo:

Lo lắng về những nền kinh tế CHÚNG ta đã được gia cố trước đó của dữ liệu cho thấy rằng các nền kinh tế CHÚNG ta đã là dưới áp lực tăng giá năng lượng ngay cả trước khi Katrina xảy ra.

Có thể bạn quan tâm: