Anh có thể từ chối khi tăng trưởng dịu xuống

Trong vài năm, các nhà đầu cơ tìm kiếm lãi suất cao đã đổ 'nóng tiền vào Anh, gây ra sự Pound để đánh giá cao. Bây giờ, có vẻ như Pound có thể là giá quá cao, làm cho xuất khẩu của Anh, không cạnh tranh. Một loạt các dữ liệu kinh tế cho nền kinh tế Anh đang chậm lại nhanh chóng. Ngoài ra, một nhà ở Anh bong bóng đã bắt đầu đâu, gây ra một sự suy giảm tiếp theo trong thụ. Như Anh Ngân hàng Trung ương của chuẩn bị để lãi suất thấp, nó có vẻ đầu tư sẽ làm theo cùng một con đường đi xuống như tiêu thụ. Nó có thể mất một điều chỉnh của Anh tỷ giá để ngăn chặn sự suy tàn của nền kinh tế của mình. Các Lần trực Tuyến báo cáo:

Với sterling định giá của sự tập trung của mới chú ý, áp lực trên bảng anh gần như chắc chắn sẽ tăng cường như thị trường tiền tệ dựa vào những ngày càng rõ ràng bạn của nền kinh tế của Anh.

Có thể bạn quan tâm: