Việt Nam, Nhìn Thấy Lớn Ngoại Hối Dự Trữ Tăng

Các quan chức từ các Ngân hàng của Việt nam đã xác nhận rằng đất nước ngoại hối của dự trữ có thể tăng gấp đôi nhờ vào một rắn đầu tư đô la MỸ. Những gì đã từng đủ tiền để trả tiền cho 10 tuần nhập khẩu bây giờ mua 20. Này, trời đi kèm với một mức giá, tuy nhiên, là lạm phát bây giờ sẽ tăng. Phó tổng thống Đốc của các Ngân hàng, Nguyễn Đồng Tiến, hy vọng để giữ cho những tác động xấu đến mức tối thiểu. Báo Cáo Hàng Ngày Lần:

Nhà kinh tế nói hai chữ số lạm phát một khả năng, nhưng Tiến nói với các cuộc họp báo là ngân hàng trung ương đã bước lên nó thoát của lạm phát-tiếp nhiên liệu cho quỹ từ nền kinh tế qua thị trường mở giao dịch.

Có thể bạn quan tâm: