Ấn độ ngoại Hối của dự Trữ Gần $300 Tỷ

Ấn độ là một cách nhanh chóng trở thành một lực lượng lớn trên dự trữ ngoại hối sân khấu. Khi Ấn độ không sửa chữa nó tệ đến USD như Trung quốc không, nó vẫn còn loại bỏ nhất nước ngoài tiền từ lưu thông để giảm thiểu chống lại lạm phát. Như là một kết quả của nó, dự trữ có tăng lên đến gần $300 Tỷ, tăng thêm $100 Tỉ năm nay, một mình. Ấn độ bây giờ sẽ phải đối mặt với cùng một quyết định rằng nhiều người khác ngoại hối dự trữ heo đã bị buộc phải nghĩ với, cụ thể làm thế nào để phân dự trữ của nó. Khi Ấn độ chưa từng cân nhắc nổi bật trên các vấn đề như Trung quốc đã, các nhà phân tích sẽ bị theo dõi chặt chẽ. Kinh tế Thời báo cáo:

Cắt giảm tỷ lệ bởi Ăn ở MỸ cùng với những nhận thức tích cực thịnh hành về nền kinh tế mới nổi như Ấn độ đã dẫn đến sự gia tăng mạnh trong dòng, nó nói.

Có thể bạn quan tâm: