Mang thương mại một phần lộ

Hôm qua, sụp đổ, mà lòng tuôn trào trường tài chính toàn cầu lan đến trường ngoại hối, gây ra sự Yên để nới lỏng từ của nó neo và gửi các đồng tiền đi lên chống lại hầu hết những đồng tiền, bao gồm 2% đứng lên chống lại các USD. Trong khi các Yên đã trao lại một số những lợi nhuận nhiều nhà phân tích đã dự đoán điều này choáng váng sống Yên và chấm dứt những thực hiện thương mại đó đã gửi các Yên đến mức thấp kỷ lục. Cuối cùng, nó là biến động đó sẽ nâng Yên, và Yên bò đang chắc chắn hy vọng cho một tuần như thế này. CBS thị trường báo cáo:

"Một trong những điều mà thực hiện thương mại dựa trên chỉ là tương đối thấp mức độ biến động. Rõ ràng gần đây nhất chất xúc tác đã được các trường Trung quốc khủng hoảng gây ra một cuộc khủng hoảng ở thị trường mới nổi khác và về cơ bản là một sự thay đổi trong số rủi ro tài sản vào tài sản ít rủi ro."

Có thể bạn quan tâm: