Việt Nam Gần Khủng Hoảng

Trong những nhà phân tích đã gọi 'một hành động của tuyệt vọng,' Việt nam đã giảm giá của nó tệ, các Đồng, bởi có 5%. Áp lực tiêu cực đã được xây dựng trên các Đồng cho tháng, do để đang phát triển thâm hụt võng thị trường chứng khoán và một xà cừ lạm phát, gần đây nhất ở tốc độ 23%. Rất tiếc cho Việt nam kinh tế hoạch định, thị trường chợ đen tỷ giá vẫn gần 5% so với tỷ giá chính thức. Ngoài ra, tương lai giá phản ánh mong muốn là các Đồng sẽ giảm 30% giá trị của nó hơn mười hai tháng tiếp theo. Tại thời điểm này, Việt nam đơn giản chỉ cần cố gắng để ngăn chặn một quy mô toàn khủng hoảng kinh tế. Điều này sẽ có lẽ liên quan đến một chỉ phá giá của các Đồng. Các Lần báo cáo trực Tuyến-

Các nhà phân tích nói rằng tăng nguy cơ một bất ngờ và làm tê liệt hao
đi như những vết nứt ở Việt nam được ca tụng "phép lạ kinh tế" đã phát triển quá
lớn để bỏ qua.

Có thể bạn quan tâm: