UAE rất đa dạng hóa của dự trữ ngoại hối

Từ 2001 để năm 2004, như USD trượt đối với hầu hết các loại tiền tệ, các Vương quốc anh (QUỐC) coi là đa dạng hóa của nó dự trữ ngoại tệ vào đồng tiền thay thế. Trong khi USD của mạnh mẽ suất trong năm 2005 đã thuyên giảm quốc của những trường hợp khẩn cấp, nó đã cảm thấy, quyết định vẫn phải được thực hiện ở không xa tương lai. Tổng cộng, trong khu vực đó bao gồm quốc kiểm soát 23 Tỷ usd trong dự trữ ngoại tệ. Trong khi tương tự tập trung quốc gia của họ dự trữ ở một Trung tâm , Ngân hàng dự trữ của quốc đang lan rộng hơn nhiều ngân hàng đầu tư và quan trong các giao dịch chứng khoán, và riêng tư, đó sẽ đáng kể ức chế đa dạng hóa. Khaleej Lần báo cáo:

UAE trung tâm, ngân hàng dự trữ ngoại được tổ chức hầu như hoàn toàn trong đô la, nhưng chính thức nói trong tháng bảy các ngân hàng đã được tìm cách để chuyển đổi năm phần trăm cổ phần của mình vào euro.

Có thể bạn quan tâm: