Xin Ngân hàng Trung ương của giữ giá liên tục

Xin là Trung tâm, Ngân hàng đã bỏ phiếu cho những thứ hai tháng liên tục để giữ lãi suất liên tục tại 19.75%, đó vẫn là một trong những cao nhất trên thế giới. Các Ngân hàng Trung ương tiếp tục đến mục tiêu lạm phát tiến hành chính sách tiền tệ. Đặc biệt, đó là mục tiêu cho 2005 và 2006 lạm phát mục tiêu của 5.1% và 4.5%, tương ứng. Tuy nhiên, Xin là siêu chặt chính sách tiền tệ có thể phản tác dụng, như các nhà đầu tư ngoại tiếp tục đổ 'nóng tiền vào Brazil nền kinh tế của để tận dụng lợi thế của việc không tự nhiên lãi suất cao. Nếu các nhà kinh tế được chính xác ở ước tính của mình, các Ngân hàng Trung ương sẽ không đáp ứng của nó tương ứng lạm phát mục tiêu cho tới vài năm, mà có nghĩa là lãi suất hiện tại cấp sẽ có khả năng chịu đựng trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm: