CHÚNG tôi Dòng Vốn bộ hồ sơ hàng tháng

Khi một quốc gia chạy một tài khoản hiện tại hoặc thâm hụt thương mại các quy luật kinh tế ra lệnh các giá trị của dân tộc đó là tệ nên giảm giá tương xứng để làm cho sản phẩm của mình và tài sản khá rẻ hơn cho người nước ngoài để mua. Tuy nhiên, như CHÚNG ta twin thâm hụt đã phát nổ trong vài năm qua, các USD vẫn ổn định hay đánh giá cao so với tất cả các loại tiền tệ. Những lời giải thích có vẻ là người nước ngoài, vẫn còn nhiều hơn sẵn sàng để đầu tư vào việc CHÚNG tôi và mua CHÚNG ta chứng khoán, gián tiếp lấp khoảng trống giữa tiết kiệm trong nước, và đầu tư đó tạo thành một tài chính. Trong ngày, người nước ngoài mua một hồ sơ $106.8 Tỷ trong CHÚNG tôi chứng khoán, mà bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, và kho bạc. Các bài học cho tệ thương nhân rất đơn giản: cho người nước ngoài lốp của CHÚNG tôi tài sản, không mong đợi USD để giảm giá.

Có thể bạn quan tâm: