Hàn quốc Sẽ Tiếp tục Trượt

Tuần này, hàn quốc Sẽ tiếp tục của nó trượt xuống, như một vòng mới của biến động ở thị trường vốn toàn cầu khuôn khổ một chút cuộc biểu tình đã bắt đầu xây dựng trong tuần trước. Các loại tiền tệ đã giảm gần 20% trong năm 2008, hay thay đổi như các nhà đầu tư đã bỏ trốn khỏi thị trường mới hàng loạt như các tín dụng khủng hoảng đã bùng lên với sức sống mới. Tuần trước, chính phủ biết với chỉ một chút không rõ ràng là nó chuẩn bị để sử dụng nó $250 Tỷ trong dự trữ để bảo vệ Sẽ để ngăn chặn các loại tiền tệ khủng hoảng rằng tê liệt của nền kinh tế trong 1997-1998. Bloomber Tin tức báo cáo:

Bộ Trưởng tài chính Kang nói nhà hoạch định chính sách sẽ quản lý tiền và tài chính sách trong một "ổn định" cách để cân bằng giữa kiềm chế lạm phát, và hỗ trợ kinh tế, mà tăng 4.8% quý cuối cùng, chậm nhất trong hơn một năm.

Có thể bạn quan tâm: