Ngân hàng của Anh Rất lãi Suất

Kể từ đầu năm 2007, Ngân hàng Anh đã lớn lên của Anh lãi suất 50 điểm cơ, để 5.50%. Trong khi các Ngân hàng đã bỏ phiếu đầu tháng này để duy trì giá ở mức hiện tại, nhiều người trong các nhà phân tích dự đoán rằng nó sẽ tiếp tục đi bộ đường dài lãi suất một lần nữa trong tháng bảy. Một loạt gần đây của kinh tế dữ liệu đã được hỗ trợ các khái niệm rằng nền kinh tế của Anh là trên ổn định đất. Như là một kết quả bóng ma của lạm phát một lần nữa lờ mờ, và Ngân hàng, trong đó có một danh tiếng cho tiền tệ hawkishness, sẽ nhanh chóng hành động, nếu lạm phát vẫn ở trên Ngân hàng của mức độ thoải mái. Trong khi việc tăng tốc độ chắc chắn có thể đưa một việc làm chán nản trên nền kinh tế của Anh, có khả năng để nuôi tiếp tục ngắn hạn quan tâm đến Bảng anh là một lựa rủi ro thay thế cho USD.

Tìm hiểu Thêm: Vua ý kiến gửi sterling leo

Có thể bạn quan tâm: