Hàn quốc đến ức chế biến động Sẽ

Trong một độc đáo di chuyển, Hàn quốc đã công bố, nó sẽ hạn chế truy cập vào thời gian thực ngoại hối dữ liệu vào một nhóm các ngân hàng, để gốc những gì nó đã được coi là 'quá nhiều biến động ở hàn quốc Thắng. Cho năm, Hàn quốc đã công khai can thiệp trong trường ngoại hối để duy trì một giá rẻ tiền. Tuy nhiên, là người Sẽ có đánh giá cao gần 5% trong ba tháng qua, Nam Triều tiên là bây giờ chuyển sang một les cắt-và khô phương pháp để mất giá của nó tệ. Các quốc gia Ngân hàng Trung ương rõ ràng tin rằng trì hoãn sử dụng ngoại hối trích sẽ hạn chế suy đoán và tăng tính thanh khoản. Hàn quốc Herald báo cáo:

Dưới hệ thống giao dịch mới, công ty thương nhân nước ngoài sẽ không thể truy cập vào các thông tin thời gian thực chia sẻ bởi ngân hàng ngoại hối. Tất cả các loại tiền tệ, giao dịch trong phi ngân hàng trường tham gia sẽ được thực hiện dựa trên các "tài liệu tham khảo đánh giá" trong ngân hàng ngoại hối.

Có thể bạn quan tâm: