Bão Rita hạ

USD đã di chuyển, song song với giá dầu trong vài tuần, có thể đã được hình thành phần lớn bởi các tác động của cơn bão. Một trò đùa phổ biến giữ rằng tệ thương nhân dành nhiều thời gian xem các kênh thời tiết những ngày này hơn CNBC. Nó đủ để nói rằng khi cơn Bão Katrina đã hạ một Mục 3 bão tệ thương nhân ngay lập tức trở nên tăng trên USD, trên cơ sở sản xuất dầu tiện nghi sẽ có khả năng duy trì tối thiểu thiệt hại như là một kết quả của những cơn bão. Tại thời điểm này, trừ khi cơn Bão Rita thay đổi tất nhiên và/hay tăng cường (cả hai đều không có khả năng), bạn có thể hỗ trợ cho các USD để có thể tiếp tục vào tuần tới. Reuters tin tức báo cáo:

Cơn bão đã dự kiến sẽ làm cho đổ bộ vào cuối ngày thứ tư hay thứ bảy đầu và đã lao ra khỏi Houston, Texas — một đô thị lớn trung tâm và trái tim của MỸ ngành công nghiệp lọc dầu.

Có thể bạn quan tâm: