Israel Shekel có thể đánh giá thấp

Nhiều nhà đầu tư theo dõi các gần đây Israel-Lebanon xung đột với nín thở, để đo cuộc khủng hoảng sẽ ảnh hưởng đến Israel của nền kinh tế. Trong khi xung đột chắc chắn sẽ làm giảm bớt của Israel triển vọng tăng trưởng này năm, các nhà kinh tế đang dự đoán rằng nền kinh tế của nó vẫn sẽ mở rộng bằng một khỏe mạnh, 5%. Tư mạo hiểm và cổ phần tư nhân tiếp tục lũ Israel, và Israel lãi suất vẫn ở một mức độ hấp dẫn. Trong khi đó, hiện tại của nó thặng dư tài khoản vượt quá 3.5% của chính phủ. Trong nhà kinh tế ước tính Israel Shekel được đánh giá thấp 13.5% so với USD và lên tới 30% so với một rộng hơn giỏ của đồng tiền. Việc kinh Doanh trực Tuyến báo cáo:

Hai xu hướng có khả năng để có thể tiếp tục nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ năng suất mà là làm cho hàng hóa Israel và dịch vụ cạnh tranh hơn trong thế giới thị trường, thúc đẩy trường hợp cho một mạnh mẽ hơn shekel.

Có thể bạn quan tâm: