Spike ở Đông Âu là Ngắn Ngủi

Cuối tuần, tiền của Đông Âu (Hungary ba Lan Hòa etc.) nhận được một băng từ thông báo của một $25 Tỷ vay tiền từ vài phương ngân hàng, cũng như từ một chút đón trong rủi ro. Những cảm giác lạc quan được chứng minh là ngắn ngủi, tuy nhiên, như EU vừa từ chối yêu cầu cung cấp quy mô lớn ($200 Tỷ+) hỗ trợ cho các khu vực. Nhanh và quyết định từ chối can thiệp tiêm một tươi sóng của sự không chắc chắn thành một khu vực đó đã là một trong những khó khăn nhất từ các tín dụng khủng hoảng. Di chuyển cũng quan trọng mang ý nghĩa chính trị, truyền rằng anh vẫn còn nhìn thấy sự khác biệt rõ ràng giữa đông và tây Âu. Thông cáo báo chí, báo cáo:
Tăng trưởng ở ba Lan, lớn nhất phương đông, châu Âu, nền kinh tế sẽ làm chậm để 2 phần trăm, slackest tốc độ từ năm 2002, Ủy ban châu Âu dự báo. Vi một cộng hoà Xô viết, sẽ hợp đồng 6.9 phần trăm.
Tìm hiểu Thêm: Dollar Tăng cao Nhất kể Từ năm 2006 như AIG Cựa An toàn Cầu

Có thể bạn quan tâm: