Chán Không thể Nâng Giá rẻ

CHÚNG tôi Hàng dự Trữ liên Bang là lên kế hoạch để kết luận của nó họp vào ngày mai tại thời điểm đó, nó sẽ thông báo rằng lãi suất sẽ được duy trì ở mức hiện tại. Một vài tuần trước, kinh tế đã thực sự đã dao động trong mong đợi của họ giữa một tăng tốc độ và cắt giảm tỷ lệ đó sẽ là hợp lý tương ứng bằng cách tăng lạm phát, và một võng nền kinh tế. Tuy nhiên, như vài tuần đã chứng kiến một loạt các chí của tích cực kinh tế dữ liệu sự đồng thuận vọng là bây giờ mà Ăn sẽ rời khỏi giá không thay đổi. Thông báo này dường như không ảnh hưởng đến những đồng Đô la sẽ được dẫn dắt bởi một gia tăng trong lâu dài lãi suất được quyết định bởi các thị trường hơn là Ăn.

Có thể bạn quan tâm: