Canada bị chảy vốn

Đồng Đô la Canada đã mất mặt đất để USD của muộn, là người Canada đang gấp rút để đầu tư vào thị trường vốn. Luật canada đã cấm quỹ hưu trí từ đầu tư hơn 30% tài sản của họ ở nước ngoài chứng khoán. Sau khi quy tắc đã bị dẹp bỏ, Canada quỹ hưu trí vội vã để đầu tư vốn ở nước ngoài (MỸ) nợ và thị trường chứng khoán, mà gây ra những đồng Đô la Canada để giảm giá. Tuy nhiên, hầu hết các chuyên gia vẫn tiếp tục tăng của họ CAD dự báo. Tăng giá hàng hóa và một nới lỏng ngoại hữu hạn chế, sẽ bù đắp nhiều hơn những dòng chảy của CAD. CỜ thế trường Bỏng báo cáo:

Ví dụ, năm 2004 thấy danh mục đầu tư dòng vốn của $53.2 tỷ vào Canada so với chỉ một $16.2 tỷ chảy ra từ nhà đầu tư trong nước.

Có thể bạn quan tâm: