Bình luận: Cách xa sẽ đồng Đô la Thả?

Khi CHÚNG tôi Dollar lu mờ trước của nó thấp kỷ lục lại các Euro tuần trước, bình luận ngay lập tức bắt đầu vẽ ngày tận thế kịch bản cho các bị bao vây tệ. Trên giấy tờ, lập luận cho một tiếp tục giảm Dollar là khá mạnh mẽ, do một võng nền kinh tế, tăng tài chính khách hàng tiềm năng của lãi suất thấp hơn, và sự rối loạn trong CHÚNG tôi thị trường vốn. Nhưng trong thực tế, đồng Đô-la còn lại của thế giới thực tế dự trữ ngoại tệ câu hỏi: "bao nhiêu-nếu ở tất cả các đồng Đô la sẽ từ chối?"

Hãy bắt đầu bằng cách kiểm tra tình trạng của CHÚNG ta, nền kinh tế. Tại thời điểm này, kinh tế đã xác định rõ ràng nhà/lĩnh vực bất động sản như là một điểm yếu lớn trong CHÚNG tôi nền kinh tế. Ổn và một tổng thể thiếu nhu cầu đã góp phần phải giảm giá cho bất động sản, đó là ăn vào người tiêu dùng thu nhập, và do đó đe dọa để mang lại những thành phần còn lại của nền kinh tế. Trong thực tế, gần đây nhất dữ liệu việc làm, mà đã trở thành nhất-nhìn mảnh của dữ liệu kinh tế trong những năm gần đây, ra hiệu rằng, cho 3 tháng cuối cùng, không có việc làm mới được tạo ra ở Mỹ, đó là một sự đáng quan tâm.

Như là một kết quả, nó là tất cả, nhưng chắc chắn rằng Hàng dự Trữ liên Bang sẽ thấp hơn lãi suất của mình tại của nó họp tiếp theo, có lẽ nhiều như 50 điểm cơ. Trong này có thể làm mềm những tác động của võng nhà trường vào phần còn lại của nền kinh tế, nó
cũng sẽ giảm EU-CHÚNG tôi lãi suất khác biệt để chỉ 75 điểm cơ. Ngoài ra, các Ngân hàng Trung ương có thể sẽ tăng giá của nó họp tiếp theo, đó có nghĩa là sự khác biệt sẽ được giảm thêm. Kết hợp với bất ổn chung CHÚNG tôi thị trường vốn đưa bởi sự yếu đuối trong thế chấp chứng khoán, người nước ngoài đang bắt đầu phát triển cảnh giác với tư trong CHÚNG ta.

Trong khi CHÚNG tôi suy thoái kinh tế sẽ giảm nhập và có lẽ thân phát triển sự mất cân bằng, người nước ngoài có thể vẫn còn quyết định rằng đó là quá nguy hiểm để có thể tiếp tục tài trợ cho CHÚNG tôi thâm hụt thương mại.

Mặt khác nhiều Đô-la bò nhấn mạnh (chính xác) rằng Đô-la còn lại của thế giới dự trữ ngoại tệ, và phục vụ như một ẩn náu an toàn trong thời gian kinh tế toàn cầu bất ổn. Và trong thực tế, đồng Đô la ban đầu đánh giá cao giá trị mặc dù tình trạng hỗn loạn trong trường chứng khoán. Tuy nhiên, điều này xu hướng lên trên dường như đã được kết quả của một tạm thời lảng tránh rủi ro, và kể từ đó, đồng Đô-la đã nối lại của nó rơi. Trong ngắn, cả về lý thuyết và thực tế, những bằng chứng cho thấy rằng các Đồng vẫn có thể rơi xa hơn nhiều so với chính trên thế giới tệ.

Có thể bạn quan tâm: