EU nền kinh Tế làm suy Yếu

Trong khi các tín dụng khủng hoảng đã tàn phá, các nền kinh tế của CHÚNG tôi và nước ANH, anh đã được tha. Đầu tiên quý kinh tế trưởng ở một khỏe mạnh hàng năm tốc độ 2.8%, sự giúp đỡ của một con số khổng lồ 6% mở rộng ở Đức. Tuy nhiên, một số bây giờ chỉ số kinh tế đề nghị rằng tất cả là không tốt về phía trước. Kinh doanh và tin tiêu dùng, chỉ có xu hướng xuống. Sản xuất ra là xuống. Như vậy là bán lẻ. Tây ban nha, có lợi nhất trong các tín dụng boom, bây giờ đã gặt hái những tổn thất lớn nhất trong cuộc khủng hoảng, và có thể đặt một kéo trên toàn bộ khu vực châu âu. Một nổi bật kinh tế là dự đoán rằng EU nền kinh tế sẽ không mở rộng ở tất cả các phần tư thứ hai.

Rất tiếc, các dữ liệu chỉ điểm đó là xu hướng lên trên được lạm phát. Mặc dù EU hiệu quả hơn nhiều so với CHÚNG ta trong điều kiện của nó sử dụng dầu, dầu kỷ lục giá (cũng như thực phẩm giá) đang dùng số điện thoại của họ. Như là một kết quả, các Ngân hàng Trung ương không thể (hoặc sẽ không) lãi suất thấp hơn cho đến khi giá lạm phát trở về ngon miệng hơn mức. Theo thành viên EU đang dùng tay giải quyết vấn đề bằng cách ra mắt kích thích kinh tế, kế hoạch và cắt giảm thuế. Theo như Euro quan tâm, ngân hàng trung ương của tập trung vào giá ổn định (tại các chi phí phát triển) được không làm tổn thương đồng tiền chung, mặc dù nếu nền kinh tế thực sự xe tăng, những câu chuyện có thể thay đổi tùy thuộc vào trường hợp đồng thời trong CHÚNG ta. Những nhà kinh Tế báo cáo:

Fed có một nghiêm ngặt nộp để giữ lạm phát trong kiểm tra, để tăng giá hàng hóa có khả năng theo tỷ lệ lãi suất cao, cho vay thêm hỗ trợ cho các euro.

Có thể bạn quan tâm: