Yên Nhật Slide Tiếp Tục

Yên Nhật tiếp tục trượt chống lại cả USD và Euro, mặc dù của Nhật bản khai mạnh kinh tế. Việc phát hành của ôn hòa lạm phát dữ liệu đã được âm nhạc đến tai của Nhật bản, Trung tâm, Ngân hàng, mà có vẻ như ý định để lại lãi suất đông lạnh có 5% cho miễn là của Nhật bản, nền kinh tế sẽ hỗ trợ nó. Trong khi đó, biến động là cách dưới mức trung bình lịch sử, và các thương nhân vẫn cam kết để thực hiện thương mại. Ngoài ra, tương lai tệ giá cho thấy rằng các thương nhân tin rằng Yên sẽ rơi xa hơn trong gần hạn. Thông cáo báo chí, báo cáo:

"Trong thời gian hơi thấp và rất nhiều tiền mặt, mọi người có xu hướng đặt trên thực hiện giao dịch," nói Meg truy cập cấp cao một nhà chiến lược tiền tệ.

Tìm hiểu Thêm: Yên Có thể Đạt mức Thấp kỷ Lục So với Euro như Giá dự Báo thời tiết để Rơi

Có thể bạn quan tâm: