Đô-la trở Lại để Tự Cũ

Chỉ có hai tuần trước đây, các nhà phân tích đã hát về một ngày mới cho các Đô-la đó, đã tăng lên trên cơ sở tin tốt cho lần đầu tiên trong năm. Sau này, nó trông giống như nói chuyện như vậy là quá sớm, khi đồng Đô la đã quay trở lại con đường cũ. Tin tốt một lần nữa gây ra các Đồng rơi, trong khi tin xấu gây ra nó phải tăng lên.

Sự phát triển này (hoặc thiếu đó) cho thấy rằng các nhà đầu tư có thể đã có trước của mình, khi họ đã gửi đồng Đô la tăng sau khi ảnh việc làm sáng một chút. Tại thời gian, tin tức đã được coi như là một dấu hiệu rằng, giá tăng đã sắp xảy ra. Trên một mức độ rộng hơn, đó là một dấu hiệu rằng các nhà đầu tư đã đổ mô hình của rủi ro, ủng hộ của một người mẫu dựa trên so sánh kinh tế cơ bản. Kể từ đó, các nhà đầu tư đã từ chuyển đến khoảng cách từ các khái niệm rằng Fed sẽ sớm tăng giá, và trong quá trình đã quay trở về hướng kinh doanh dựa trên cơ động.

Như là một kết quả, tích cực tin tức phát triển trong vài tuần vừa qua có trùng hợp với sự tăng giá cổ phiếu và suy giảm một trong những đồng Đô la. Khi thị trường sụp đổ một ngày cuối tuần, nhà đầu tư trả lời bằng cách bán phá giá năng suất cao tài sản, và di chuyển tạm thời trở lại vào "an toàn" tệ. "Lặn Thượng hải Giúp Đô la" đọc một tiêu đề. "Phải lo lắng hơn tiếp tục mong manh của nền kinh tế thế giới nặng hơn một con rắn chuông trong nước ngoài thị trường cổ phiếu để củng cố đồng đô la MỸ so với các đối thủ lớn", giải thích một báo cáo.

Trong khi đó, một chia đang hình thành trong cơ bản phân tích. Đó là một trường tư tưởng đã lập luận rằng CHÚNG tôi sẽ là người đầu tiên công nghiệp hóa nền kinh tế, để phục hồi, và do đó, đầu tiên, để nâng cao giá. Dựa trên này có lý luận, sau đó, tích cực thông tin kinh tế cung cấp một nền tảng mà để mua đồng Đô la. Một cạnh tranh trường của nghĩ, trong khi đó, có đề nghị rằng bất kể nếu/khi CHÚNG ta phục hồi trở thành hiện thức, nó sẽ bị kiểm soát ra-lạm phát. Trong vấn đề này thì những đồng Đô la không phải là một hấp dẫn mua.

Không ít hơn đáng kính Warren Buff đã khẳng định rằng Fed là nới lỏng định lượng chương trình và CHÚNG tôi kinh tế kích thích kế hoạch – trong khi cần thiết – đe dọa để tạo ra các vấn đề lớn hơn so với những người họ có ý để giải quyết. "Nhưng rất liều lượng tiền tệ y học tiếp tục được quản lý, và chẳng bao lâu, chúng tôi sẽ cần phải đối phó với tác dụng phụ của họ. Bây giờ, hầu hết những ảnh hưởng đó là vô hình và có thể thực sự vẫn tiềm ẩn trong một thời gian dài. Vẫn còn của họ, mối đe dọa có thể là đáng ngại như vậy gây ra bởi sự khủng hoảng tài chính bản thân," ổng nói vậy.

Nếu đây đúng, thì những đồng Đô la là damned một trong hai cách. Damned trong ngắn hạn như là một kết quả của một trong rủi ro, và bị đày đọa trong lâu dài do lạm phát.

Có thể bạn quan tâm: