USD làm tổn thương bởi nhà dữ liệu

USD chỉ số tổng hợp các biện pháp trị của USD so với thế giới của chính đồng tiền hoàn thành 2005 lên 13%, đánh dấu những năm tốt nhất cho những đồng đô la trong gần một thập kỷ. USD có thể ghi lại nó tốt nhất năm kể từ năm 1984 nếu không cho yếu nhà dữ liệu, được phát hành trong tuần này.

Các dữ liệu mà chỉ bán hàng của mới và hiện tại nhà cả từ chối trong ngày, có thể là một dấu hiệu cho một thoái trong nhà ở trường. Trong vài năm, CHÚNG tôi nền kinh tế vẫn mạnh mẽ một phần do lãi suất thấp, cho phép người tiêu dùng để mượn chống tăng, giá trị của ngôi nhà của họ. Như Ăn có lãi suất tăng, người tiêu dùng đã dự đoán mượn (và dành) ít, mà có thể đánh vần rắc rối cho CHÚNG tôi nền kinh tế. Fed chắc chắn sẽ đưa điều này vào tài khoản khi nó quyết định việc để làm tăng tỷ lệ lãi suất tiếp theo tháng. Reuters báo cáo:

"Những gì các thị trường có vẻ như là tập trung vào được MỸ bán nhà, được khá nhiều yếu hơn so với những gì người ta đã hy vọng. Điều này là chắc chắn cân trên đồng đô la qua những gì người ta nghĩ rằng có thể có ý nghĩa đối với lãi suất."

Có thể bạn quan tâm: