Ăn đánh Giá Cắt có Hiệu quả

Vào thứ ba, Hàng dự Trữ liên Bang hạ nó liên bang chuẩn tiền đánh giá bởi 75 điểm cơ, mạnh nhất cắt trong nhiều thập kỷ. Các thị trường đầu phản ứng tích cực để di chuyển, mà đã được định để bờ lên võng tin tưởng vào nền kinh tế thị trường.

Nhưng ngày hôm sau, hầu hết các tăng đã bị mất, như các nhà đầu tư sợ cả rằng suy thoái đã bắt đầu và rằng Fed là đem lên trên chiến đấu lạm phát để chiến đấu nguyên nhân bị mất của nền kinh tế. Trong thực tế, càng nhiều các nhà phân tích cảm thấy suy thoái là một kết luận bỏ qua, tập trung có thể sớm biến lạm phát, đặc biệt là cho nổ giá hàng hóa và những đồng đô la võng. The New York Times báo cáo:

"Tôi thất vọng," một nhà kinh tế dự. "Nó không phải là nếu chúng tôi đang cố gắng đánh giá sách ưu tiên vào một ngày nắng. Tôi muốn biết làm thế nào bạn sẽ nhận được lạm phát trong một môi trường với nghẹt thở tài chính kiềm chế và phổ biến chậm lại nhu cầu."

 

Có thể bạn quan tâm: