Rand Nam Phi Hồ Sơ Xu

Nam Phi Rand là không thể của nhiều phân tích ngoại hối trong cộng đồng này, mà thường hạn chế bản thân các đội chuyên nghiệp và những MÓN tiền tệ – Brazil, Nga, Ấn độ và Trung quốc. Nhưng gần đây, Rand tìm thấy tự trên màn hình radar của ít nhất một nhà phân tích, người đã suy nghĩ về những tác động của một xu hướng phát triển đối với rủi ro. Nó xuất hiện mà Rand đã nối lại một xác định rõ ràng xuống đường chống lại các Đô-la, một khóa học mà đã tạm thời bị gián đoạn trong những năm đầu của thế kỷ. Bây giờ, lạm phát hiện nhặt một lần nữa và các nhà đầu tư toàn cầu đang trở nên thù địch với rủi ro, hai yếu tố đó là điềm xấu cho các Rand. Mặt khác, Nam Phi là giàu tài nguyên thiên nhiên; xét từ hiệu suất của các người Canada la canada và đồng Đô la Úc hàng hóa nền kinh tế vẫn còn ở vogue. Các Lần báo cáo:

Các đường cong bóng cho quý kim sẽ là một bền vững mạnh mẽ hơn đồng đô la, không, trong khi CHÚNG tôi nền kinh tế đang ở hiện tại của nó đối với Fed là giá cắt.

Có thể bạn quan tâm: