Lia thổ nhĩ kỳ Thiết cho sự suy Giảm

Năm 2007 là, một năm cho Lia thổ nhĩ kỳ, mà đánh giá cao 21% so với những đồng Đô la MỸ. Tuy nhiên, trong năm ngày, các loại tiền tệ đã trở lại gần 10% số này đạt được, làm cho nó là thứ tồi tệ nhất thực hiện tiền trên thế giới. Thổ nhĩ kỳ thường, và Lia đặc biệt, được coi là nhà đầu tư như proxy cho thị trường mới. Toàn cầu xu hướng rủi ro, cũng như tăng vọt lạm phát, đang làm tổn thương nhiều như vậy tệ. Ở Thổ nhĩ kỳ, lạm phát là rất có vấn đề (9.4% cuối cùng đếm) Ngân hàng Trung ương đã lớn lên lãi suất của mình để 15.25%. Trớ trêu thay, thêm Lia mất giá, nó trở nên khó khăn hơn cho Ngân hàng Trung ương để kiểm soát lạm phát, gây ra sự Lia đến slide tiếp tục như là một phần của một người tự duy trì rơi tự do. Ngoài ra, đất nước này bị bao vây bởi chính trị, sự không chắc chắn như các tòa án xác định cho dù các quốc gia của chính phủ hiện nay có thể ở trong văn phòng. Thông cáo báo chí, báo cáo:

"Gần đây chính trị, sự phát triển có khả năng để làm phức tạp sách và đầu tư khí hậu. Các xấu đi chính trị bối sẽ làm suy yếu các khách hàng tiềm năng để khôi phục lại kỷ luật tài chính và làm sống lại chương trình cải cách."

Có thể bạn quan tâm: