Logic Trở lại Trường ngoại Hối Lợi cho những đồng Đô la

Nhiều nhà phân tích là chỉ vào thứ bảy, ngày 4, như những ngày, cái lập luận quay trở lại trường ngoại hối. Vào ngày đó, dự kiến giải của CHÚNG ta phi nông nghiệp chỉ định một giảm tỷ lệ thất nghiệp bị sốc và các nhà đầu tư. Điều này là đáng chú ý tại và của chính nó (bởi vì nó cho thấy rằng các suy thoái đã mờ dần), nhưng cũng vì cách đó là tiêu hóa của các nhà đầu tư cho lần đầu tiên trong có lẽ hơn một năm cực, tin tức đã được dùng trong Đô-la. Có lẽ là từ vụ nổ sẽ là một khuynh đặc tính, như những đồng Đô la đã đăng ký một 200 sở tăng điểm chống lại châu âu và các duy nhất phiên hoạt động chống lại sự Yên kể từ năm 1999.


Trước đây, các thị trường đã được thống trị bởi các thư giãn rủi ro-ác cảm, nhờ đó mà các nhà đầu tư đổ xô trở lại vào nguy hiểm tài sản mà họ đã sở hữu trước sự khởi đầu của cuộc khủng hoảng tín dụng. Trong thời gian đó, sau đó, tất cả tích cực thông tin kinh tế phát ra từ CHÚNG tôi đã giải thích để cho biết một ổn định của nền kinh tế toàn cầu, và trớ trêu thay thúc đẩy một ổn định giảm giá trị của những đồng Đô la. Vào tháng 4, tuy nhiên, nhà đầu tư bị bỏ rơi này dòng suy nghĩ, và sử dụng các tin tức tích cực như là một cơ sở để mua đồng Đô la và bán rủi ro tệ/tài sản.

Nếu bạn nhìn cái này một cách khác, nó củng cố thêm quan niệm rằng các nhà đầu tư đang chú ý hơn để khả năng thay đổi tỷ lệ lãi suất khoá. Thực tế là suy thoái dường như đã kết thúc cho thấy rằng các Ăn bây giờ phải bắt đầu xem xét chặt sách tiền tệ. Này đang đe dọa sự tồn tại của CHÚNG tôi thực hiện thương mại – trong đó có veritably thống trị thị trường ngoại hối – bởi vì nó nghĩa là tăng chi phí vay (mang): "Nếu các thị trường nghĩ rằng Ăn tỷ lệ đang sắp di chuyển cao hơn, các đồng đô la sẽ không còn được một kinh phí tiền và ngược mối tương quan giữa những đồng đô la và nguy hiểm tài sản sẽ phá vỡ."

Để công bằng, nó sẽ có thể, một thời gian trước khi các Ăn tăng giá: "Đó là một quyết để có một tiếp tục giảm tỷ lệ thất nghiệp ít nhất là ba tháng trước khi Ăn coi thắt chặt," khẳng định một trong những nhà phân tích. Đồng thời, nhà đầu tư phải bắt đầu suy nghĩ về phía trước và không còn có thể đủ khả năng để trở nên tự mãn về bán đồng Đô la. Như là một kết quả, thị trường tiền tệ, có lẽ không có nhiều phòng hơn để đánh giá cao, vì lợi thế của tổ chức chúng sẽ trở nên kém hấp dẫn như lãi suất hẹp với so sánh bằng Đô la tài sản.

Cụ thể hơn, nhà đầu tư sẽ phải riêng biệt tài sản rủi ro vào những người có nguy cơ cấu biện minh cho một chỉ suy đoán với những người có nguy cơ hồ sơ không. Ví dụ, tệ cung cấp năng suất cao hơn, nhưng cũng cao hơn, sẽ phải đối mặt với rủi ro chán nản quan tâm từ nhà đầu tư, trong khi sản lượng cao/rủi ro thấp tiền tệ sẽ tự nhiên lớn hơn nhu cầu. Có lẽ bạn đang nghĩ 'À Duh!' nhưng thẳng thắn mà nói, đây không phải là rõ ràng và cũng không rõ ràng trong trường ngoại hối cho những năm qua, như các nhà đầu tư đổ tiền bừa bãi vào năng suất cao tệ, bất kể họ có hồ sơ rủi ro.

Để cụ thể hơn vẫn tệ như Euro và Cân đối mặt với một con đường khó khăn trước của chúng (cũng như CHÚNG tôi, thị trường chứng cho rằng vấn đề), chủ yếu là do để quan tâm hơn quyền năng thanh toán. (Cố gắng nói rằng ba lần nhanh!) Mặt khác, "Hàng liên kết tệ như New Zealand và Úc đô la Canada đã tập hợp mạnh, và có lẽ sẽ tiếp tục tốt hơn là nền kinh tế của họ tăng cường và tương ứng của họ Ngân hàng Trung ương (tiếp tục) tăng tỷ lệ lãi suất.

Nó vẫn còn để được nhìn thấy cho dù các nhà đầu tư sẽ vẫn hợp lý trong năm 2010, kể từ một phần của cuộc biểu tình gần đây trong đồng Đô la CHÚNG tôi chắc chắn là đã kết nối đến cuối năm danh mục đầu tư lại cân bằng và lợi nhuận, không phải gắn liền với một dứt khoát thay đổi trong coi Dollar nguyên tắc cơ bản. Đặc biệt là từ khi họ vẫn hay thay đổi về khả năng của một suy thoái kép, các nhà đầu tư rất có thể dễ dàng bị trượt trở thành cũ của họ, cách suy nghĩ. Bây giờ, ít nhất, nó trông giống như do là ở chỗ ngồi phía trước, làm cho công việc của tôi ít nhiều phức tạp.

Có thể bạn quan tâm: