Triệu Người Ngoại Hối Cánh Tay Đầu Tư

Sau nhiều chậm trễ, Trung hoa cuối cùng đã đưa ra các cục tính phí với đa dạng hóa của nó $1.4 nghìn tỷ dự trữ ngoại tệ. Các cơ quan sẽ được viết hoa với $200 tỷ và sẽ đầu tư vào tài sản hơi nguy hiểm hơn so với CHÚNG tôi chứng khoán kho bạc. Hầu hết các nhà phân tích tiền tệ xem đa dạng hóa như tương đương với việc bán bằng tiền đô la tài sản, nhưng trong thực tế, điều này có thể gây chỉ chuyển tiền vào rủi ro hơn bằng tiền đô la tài sản. Trong thực tế, những cánh tay đầu tư của mở di chuyển được 3 tỷ đô đầu tư cho Các Cửa Nhóm, một người Mỹ tập đoàn tài chính. Dollar bò có thể giữ lo lắng chỉ cần sơ.

Tìm hiểu Thêm: Trung quốc's nghìn tỷ đô la kitty đã sẵn sàng

Có thể bạn quan tâm: