Yên lắng xuống sau khi hỗn loạn tuần

Lần cuối tuần Yên Nhật đạt mức độ biến động không nhìn thấy trong nhiều năm, như là một bán ra trong châu Á thị trường vốn lan đến trường ngoại hối, và thần kinh nhà đầu tư bắt đầu thư giãn thực hiện thương mại vị trí trong Yên Nhật bản. Yên đinh gần 3% ngay lập tức, và nhiều nhà phân tích sợ một Yên đánh giá cao trên một quy mô so sánh với năm 1998, khi các Yên đánh giá cao gần 15% trong hai ngày. Khoảng thời gian này, Yên thất bại để duy trì nó lên trên đà, và xoa dịu nhà đầu tư bắt đầu xây dựng lại của họ, vị trí ngắn trong Yên, lái nó trở lại theo hướng của nó trước đó giá trị. Các Tài chính Lần báo cáo:

Tiền chảy dữ liệu cho thấy rằng các nhà đầu tư đã tích lũy được súng ngắn yên vị trí trong sáu tháng ở mức trung bình khoảng Y119.70 chống lại đô-la. Với tốc độ hiện tại, họ sẽ đưa cho đến khi 30 tháng tư để được bình phương.

Có thể bạn quan tâm: