Ngoại hối chủ Đề cho năm 2008

Tuần trước, Blog của ngoại Hối kể lại chuyện gì đã xảy ra trên thị trường ngoại hối trong năm 2007, trong tất cả các bộ phim. Bây giờ, chúng tôi muốn đề nghị một đối trọng, ở dạng của những chủ đề chính dự kiến sẽ thống trị ngoại hối tiêu đề trong năm 2008, lịch sự của Dow Jones. Danh sách này bao gồm tám chủ đề khác, mặc dù đó là một số chồng lên nhau. Ba trong số các chủ đề liên quan trực tiếp cho các USD, đó là tiền xem có giá trị nhất trong năm sắp tới. Các nguyên tắc cơ bản là điềm lành cho những đồng Đô la mỹ, nền kinh tế đã không bị khủng hoảng tín dụng gần như là nhà kinh tế đáng sợ, những người rẻ tiền tệ đã tăng khẩu; người nước ngoài đã chứng minh đáng ngạc nhiên sẵn sàng để tài trợ cho các sinh đôi thâm hụt.

Sau đó có là lạm phát, điều đó đã nuôi đầu xấu xí của nó trong CHÚNG ta cũng như ở nước ngoài. Ngoại Ngân hàng Trung ương, đặc biệt là ở châu Á, có thể thắt chặt sách tiền tệ để duy trì giá ổn định. Những quốc gia đã lãi suất cao, như Úc và New Zealand, được mong đợi sẽ giữ mức giá cao. Tiếp theo chủ đề, theo đó là thực hiện thương mại, mà nên tiếp tục chạy do để nói trên lãi suất cao. Tiếp theo là Trung quốc, mà sẽ được xem trên hai mặt trận: nền kinh tế của nó và các loại tiền tệ, cả hai đều đang mong đợi để có thể tiếp tục gia tăng.

Cuối cùng hai chủ đề liên quan đặc biệt là ở Trung Đông: tệ chốt Quyền và sự Giàu có Tiền. Như những đồng Đô la từ chối trong năm 2007, một số quốc gia tại Trung Đông nghiền ngẫm khả năng liên kết giữa họ đồng tiền từ những đồng Đô la, nhưng cho đến nay, hiện trạng đã được. Nguồn Quỹ cũng làm 2007 với một số hồ sơ cao đầu tư vào việc CHÚNG tôi, ngầm nhấn mạnh của họ cam kết của họ để những đồng Đô la. Họ đại diện cho một phát triển lực trong thị trường vốn toàn cầu, và sẽ được nhìn thận trọng trong năm 2008.

Xem danh Sách đầy Đủ ở Đây

Có thể bạn quan tâm: