Yuan đánh giá Lại không lề đường thương mại thâm hụt

Để đáp ứng với áp lực từ các thành phần của họ, nhà lập pháp Mỹ đang bắt nạt Trung vào việc đúc thêm nhân dân Tệ. Trung quốc, họ đã tranh luận được sử dụng của nó giả tạo giá rẻ tiền để 'chôm' công việc sản xuất từ CHÚNG tôi. Họ trích dẫn the rising tài khoản hiện tại và thương mại thâm hụt để củng cố của họ tuyên bố. Một cách hợp lý, nếu Trung hoa revalues đồng tiền của mình, các nhà sản xuất Mỹ sẽ trở thành hơn cả cạnh tranh, và sẽ không có buộc phải thuê ngoài của họ sản xuất đến Trung quốc. Alan Thêm bác bỏ logic như vậy trong một bài phát biểu, ông giao cuối tuần. Thâm hụt thương mại, ông nói, chúng ta không thể để cải thiện nếu Trung hoa cho phép người Yuan đến đánh giá cao. Nếu bất cứ điều gì, nó sẽ làm xấu đi.

Các gia sản xuất đến Trung quốc thường liên quan đến quy mô lớn, cam kết lâu dài. Hàng trăm triệu đô la được thường dùng để xây dựng nhà máy và đào tạo lao động mới. Như là một kết quả Mỹ, các công ty sẽ không chỉ trở lại hoạt động của họ để cho CHÚNG tôi, sau một sự đánh giá cao ở Yuan. Giả sử rằng Yuan đánh giá cao 40% so với đồng đô la (chắc) và sản xuất ở Trung quốc đã trở thành không kinh tế. Công ty nước ngoài sẽ đơn giản chỉ cần di chuyển, sản xuất để khác phát triển (châu Á) nền kinh tế, nơi chi phí lao động hơi đắt hơn ở Trung quốc. Kết quả là công việc Mỹ đã được bên ngoài có khả năng để quay trở lại, và các đôi thâm hụt không có khả năng từ chối bất cứ lúc nào sớm. Reuters báo cáo:

Nhưng Thêm đổ nước lạnh vào cái ý tưởng có một đánh giá lại sẽ thu hẹp một hồ sơ song phương thâm hụt với Trung quốc mà đánh $162 tỉ năm ngoái. Nó sẽ có nghĩa là nhà cung cấp sẽ lần lượt với các quốc gia khác như Malaysia hoặc Thái lan rẻ dệt và hàng hóa Trung quốc bây giờ, vật tư. "Vì vậy, những gì chúng ta sẽ tìm được chúng tôi đang nhập từ một khu vực khác nhau, nhưng chúng tôi sẽ nhập cùng hàng" Thêm nói.

Có thể bạn quan tâm: