Mang thương mại có thể phao Yên

Yên nhanh chóng tiếp cận tất cả thời gian thấp (trong thực tế) chống lại thế giới tệ lớn, và nhiều nhà phân tích nghĩ họ hiểu những gì đằng sau hiện tượng này: thực hiện thương mại. Trong một thương mại thực hiện chiến lược đầu tư sẽ bán được tiền đó cung cấp một tỷ lệ lãi suất thấp (với tương ứng thấp chi phí đi vay) và sẽ sử dụng tiền để mua một đồng tiền khác mà được hỗ trợ bằng cách lãi suất cao hơn, có hiệu quả kiếm một trở lại bằng sự khác biệt về giá. Trong trường hợp của Nhật bản, âm thực lãi suất có nhắc nhiều nhà đầu tư để ngắn Yên trong lợi của lãi suất cao hơn tiền tệ, lái xe tệ đến hiện tại của mình, sâu thẳm. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng một chút gia tăng trong Yên có thể lái xe nhiều nhà đầu tư để nhanh chóng lấy vị trí của họ (khoảng 80 Tỷ usd xuất sắc), gây ra sự Yên để đánh giá cao. Các Tài chính Lần báo cáo:

Tiềm năng của mang thương mại như một nguồn của tương lai biến động tỷ giá đã mang lại những kỷ niệm mười năm 1998 khi yên sụp đổ chống lại la như quỹ tháo ra thực hiện giao dịch trong phản ứng với tiếng nga khủng hoảng tài chính.

Có thể bạn quan tâm: