Khủng Hoảng Tín Dụng Có Thể Nâng Yên, Franc

Như các tín dụng khủng hoảng đã mở ra, đồng Đô la vẫn (tương đối) mạnh mẽ, đặc biệt là xem xét xấu đi nước của nền kinh tế của mình. Lý do, dĩ nhiên là trong thời đại của khủng hoảng, nhà đầu tư đàn để coi nơi trú ẩn an toàn, như CHÚNG ta và EU. Tuy nhiên, một đặc biệt là bi quan loạt các sự phát triển kinh tế đã gọi vào câu hỏi wiseness của chiến lược này. Một số ít các ngân hàng Mỹ và các tổ chức thế chấp đã sụp đổ, và phá sản trong tất cả ngành của nền kinh tế chắc chắn sẽ trở thành phổ biến hơn. Các hình ảnh ở châu Âu đều là ảm đạm. Một vài chỉ số kinh tế đã giảm nhiều năm thấp, và các thứ quyết định để tăng giá trông càng ngày càng nhiều sai lầm. Cho những trường hợp này, nơi mà có thể làm các nhà đầu tư biến? Có lẽ, để Nhật bản và Thụy sĩ, báo cáo thị Trường Oracle:

Franc Thụy sĩ và yên Nhật bản...là những người tuyệt vời thụ hưởng trong sự Sụp đổ của '87, cuộc khủng Hoảng Nợ của năm 1998 và một lần nữa trong hiện tại cuộc khủng hoảng tín dụng, thưởng thức sâu rộng và lớn lên di chuyển.

Có thể bạn quan tâm: