Trung quốc ngoại hối của dự trữ lớn nhất trong thế giới

Có lẽ là không thể tránh khỏi: ngoại hối của Trung quốc dự trữ đang ở lớn nhất trên thế giới, có mới vượt qua $850 Tỷ. Các dự trữ đều là một sản phẩm của lớn của Trung quốc hiện tại thặng dư tài khoản và 100 Tỉ đô-la+ rằng, đất nước, thu hút đầu tư nước ngoài mỗi năm. Hơn nữa, các chuyên gia không mong đợi Trung quốc để làm chậm sự tích tụ của dự trữ, có thể đạt được $1 nghìn Tỷ vào cuối năm. Như với phần lớn của Trung quốc ngoại hối của dự trữ được tổ chức ở USD-bằng tiền tài sản bất kỳ nhẹ sự đánh giá của Yuan gây ra một tương đối khấu trong những giá trị của nó, dự trữ. Rediff.com báo cáo:

Trung quốc ngoại hối của dự trữ duy trì một phát triển lên xu và sẽ có lợi để duy trì của quốc gia và các doanh nghiệp của mình' bên ngoài tín dụng và ổn định về tài chính cấu trúc và để ngăn chặn và quyết tâm tài chính quốc tế rủi ro.

Có thể bạn quan tâm: