Trung quốc đang Tìm Mua Dầu đa dạng Hóa từ CHÚNG tôi Kho bạc

CHÚNG tôi tài chính có được tổ chức thấp trên ngắn hạn và dài hạn một phần do thiếu hấp dẫn cơ hội đầu tư trong một giảm phát thời gian, trong khi những dự Trữ liên Bang đã công bố trong tháng khả năng mua dài hạn của chính phủ MỸ, Kho bạc trái phiếu để giúp giữ lâu dài lãi suất (và vì vậy giá thế chấp), hy vọng cho một chậm được điều khiển khá giá nhà ở.

Ở đầu kia của quang phổ, chính phủ MỸ đã được giải cứu mọi tổ chức tài chính lớn sẵn sàng chấp nhận một vài tỷ ở đây hay ở đó, và chạy ép in trong tăng tốc.

Cuối cùng này sẽ dẫn đến lạm phát, như giải thích của John Williams tháng tám năm ngoái:

Thừa cung cấp một thứ hàng hóa hay sản phẩm thường được phản ánh trong nhược điểm áp lực trên giá của nó, và đó là sự thật cho tiền. Nguồn cung cấp quá nhiều tiền dẫn đến sự giảm giá của nó, để giảm giá trị của nó rằng nếu không được biết đến như lạm phát. Nơi cung tiền nói chung là một nền tảng của hoạt động kinh tế, nó cũng là cuối cùng, quyết định giá và lạm phát. Hiện tại, gần hồ sơ chất hàng năm phát triển trong sự rộng lớn của MỸ, tiền đo M3 là cho thấy một ý nghĩa lạm phát vấn đề trong năm trước.

Người Trung quốc đã gần 2 nghìn tỷ Đô la trong dự trữ của họ, với 2/3 số họ là bằng tiền Đô la MỸ. Nhìn thấy của nền kinh tế của chính chậm, và tới nguy cơ lạm phát, chính phủ Trung quốc đang tìm cách để chuyển một số kho dự trữ của họ khỏi CHÚNG ta Đô la khó để hàng hóa, đặc biệt là dầu. Thị trường báo cáo:

Trung quốc đang xem xét các kế hoạch để vòi nước ngoài của nó dự trữ để mua dầu như là một phần của một đẩy vào cổ phần đa dạng hóa từ MỸ Treasurys, theo một bản báo cáo.

Với MỸ phát hành số lượng lớn của chính phủ trái phiếu tài chính kích thích kinh tế biện pháp Trung quốc đang tìm kiếm hàng rào chống lại những nguy cơ Kho bạc trả giá.

Trung quốc, mà đã được dựng lên một quốc gia dầu kho dự trữ từ năm 2004, mục đích để tích lũy 100 triệu năm tiếp theo là một bước đầu tiên, Bản doanh hàng ngày Thời báo cáo.

Điều này có thể chỉ là jawboning để cố gắng để làm chậm CHÚNG tôi in ép, nhưng nếu đó là hơn thế nữa, nó có thể có tác động đáng kể trên những nhận thấy giá trị của những đồng Đô la MỸ, đặc biệt là trong ánh sáng của sự hiện tại giá 1,75 nghìn tỷ CHÚNG tôi thâm hụt – một 12.3% của các dự 2009 ÂU. Nếu người nước ngoài mất niềm tin vào CHÚNG tôi Dollar lạm phát, và lãi suất chắc chắn sẽ di chuyển mạnh của họ thấp lịch sử như những rủi ro "rủi ro" CHÚNG tôi kho bạc được tiết lộ và repriced.

Có thể bạn quan tâm: