USD Tiếp tục Lặn

Trên cơ sở của các yếu tố kỹ thuật, đồng Đô la Úc đã dừng lại của nó suy giảm đối với hầu hết các loại tiền tệ. Như là một kết quả của một 100 điểm cơ cắt giảm tỷ lệ lãi suất, tuy nhiên, tệ đã nối lại của nó rơi. Rằng những cuộc biểu tình đã được ngắn ngủi không phải là một bí ẩn. Các mang lại lợi thế hưởng bởi Úc trong vài năm qua đã gần như hoàn toàn bốc hơi. Kết hợp với mờ nhạt Úc hiệu suất vốn và tank giá hàng hóa, nhà đầu tư nước ngoài có chút lý do để duy trì vốn ở Úc nắm giữ. Cộng với bên trên, những giá cắt cho thấy các nhà đầu tư cách nghiêm trọng Úc kinh tế hoạch định chính sách đang đối phó với khủng hoảng tín dụng. Rất tiếc, siêng năng không luôn luôn dịch vào hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm: