Nhật bản Nằm trong số Hối

Chính thức, Nhật bản đã không can thiệp vào trường ngoại hối từ năm 2004, khi nó đã trải qua việc tương đương với $300 Tỷ để giữ danh giá trị của các Yên. Đó ấn tượng streak có thể đến sớm để và cuối cùng, tuy nhiên, là Yên tiếp tục tăng trên thư giãn thực hiện thương mại. Hiệu suất của các Yên - mà gần đây chạm vào một 13 năm chất đặc biệt ấn tượng kể từ khi nó đi vào một thời gian khi hầu như tất cả các loại tiền tệ đã sụp đổ tương đối với những đồng Đô la MỸ. Bây giờ, các nhà phân tích đã một lần nữa được để đổ trên hàng tháng dữ liệu của Ngân hàng Trung ương hoạt động, để xác nhận rằng nó được giữ ngón tay của nó ra khỏi cò súng. Cho rằng Yên, là sự đánh giá cao đã được nhắc vài cuộc họp cấp cao trong kinh tế thế giới và các nhà lãnh đạo chính trị, tuy nhiên, có lẽ là chỉ có một vấn đề thời gian trước khi Nhật bản kết thúc của nó nhiều năm kiêng ngoại hối. Reuters báo cáo:

Nhật bản, bộ Trưởng Tài chính nói trước đó tháng này rằng các nhà chức trách phải sẵn sàng để đối phó với thay đổi lớn trong trường như họ đều không mong muốn. Ý kiến của mình đẩy yên thấp hơn so với những đồng đô la là cầu thủ thị trường đã được cảnh giác với sự can thiệp.

Có thể bạn quan tâm: