Ngân hàng của Canada Phải hạ Thấp Tỷ lệ

Theo một số hàng hóa giá đã tăng 40% trong mười hai tháng qua. Một do đó sẽ đợi nền kinh tế Canada để xứng đáng được mạnh mẽ. Theo nhất kinh tế hiện nay dữ liệu, tuy nhiên, chỉ là đối diện sự thật. Bán sỉ sản xuất bán hàng đang xuống cho những thứ hai thẳng quý. Không hàng hóa xuất khẩu cũng có xu hướng xuống do duy trì kinh tế điểm yếu trong CHÚNG ta, Canada là quan trọng nhất đối tác thương mại. Sức mạnh liên tục trong những đồng Đô la Canada cũng là để đổ lỗi. Ngoài ra, người Canada đang đi du lịch nước ngoài trong nhiều hơn số, trong khi khách quốc tế đến Canada đã bị giảm thấp kỷ lục. Như là một kết quả, Canada dữ liệu đã được dự kiến sẽ giảm gần bằng 0% cho các thứ hai quý, đáng kể dưới Ngân hàng Trung ương của ta, mục tiêu của 1%. Các Ngân hàng sẽ có khả năng đáp ứng với một loạt các cắt giảm tỷ lệ, có lẽ tổng cộng nhiều như 1%, dùng để làm giảm áp lực mua trên đô la canada và kích thích nền kinh tế. Canada.com báo cáo:

"Đô la canada đang tăng lên, thúc đẩy bởi cuối tuần năng lượng và nguồn cung cấp tăng trong thặng dư mậu dịch cũng như một tích cực
tỷ lệ lãi suất lây lan."

Có thể bạn quan tâm: