RedTower coi chính xác nhất tệ dự báo

Theo thông cáo báo chí, RedTower một người Scotland quản lý tiền đã được chính xác nhất tệ dự báo cuối năm. Trong một cuộc khảo sát của các tổ chức hối, RedTower đoán chính xác Euro sẽ rơi xuống $1.22, trong khi hầu hết các nhà phân tích dự đoán một thời gian dài của sự đánh giá cao. RedTower tuyên bố của nó đã được dự đoán, chủ yếu dựa trên sự bất bình đẳng trong danh giá của bia, chứng minh rằng cảm hứng có thể đến từ bất ngờ nhất, địa điểm. Trong cùng một cuộc điều tra, tuy nhiên, RedTower các nhà dự báo giá dầu sẽ không đạt được $45 vào cuối năm nay. Quá nhiều cho sự thông minh... thông cáo báo chí, báo cáo:

Đó là lần đầu tiên Redtower đứng đầu bảng xếp hạng cho tệ dự báo, theo Bloomberg dữ liệu. Ngân hàng của Tokyo Mitsubishi, HBOS Plc và Tín Hiệu đầu Tiên Boston đến thứ hai, thứ ba và thứ tư, tương ứng.

Có thể bạn quan tâm: