Ngân hàng trung ương tăng la canada

Nó có vẻ như một học sinh mới của nghĩ đã xuất hiện trong số hối: Ngân hàng Trung ương' nhu cầu ngoại hối. Thương nhân trong khi sử dụng cơ bản phân tích từ lâu đã được đưa vào tài khoản này, nó đã đạt được một cấp độ mới của công nhận sau đánh giá lại của Yuan Trung quốc. Trung tâm quản lý cái trường này nắm giữ các giá trị của một quốc gia tệ là tương quan trực tiếp với nước ngoài nhu cầu cho rằng tệ. Kể từ Ngân hàng Trung ương thường nhất sở hữu của ngoại hối, họ đóng một vai trò quan trọng trong này loại phân tích.

Trong sự trỗi dậy của Yuan đánh giá lại, và nhu cầu giảm cho USD, hối đã cố gắng để xác định những đồng tiền Ngân hàng Trung ương sẽ tăng tương lai của họ nắm giữ. Như là đồng Euro tiếp tục của nó suy giảm, nhiều thương nhân đã chuyển sự chú ý của họ để những đồng Đô la Canada, đó đã đánh giá cao 30% trong vài năm qua. Hơn nữa, nền kinh tế Canada xuất hiện mạnh mẽ và sẽ được giúp đỡ bằng cách tăng giá hàng hóa. Kết quả là, rất nhiều thương nhân đang làm cược lớn vào các Đôla. Reuters báo cáo:

"Tôi không thấy ngân hàng trung ương đảo chính sách này. Họ đã trở nên phức tạp hơn nhiều chứ không phải là ít hơn. Tuổi của ngân hàng trung ương chỉ có một hoặc hai tệ hơn là," nói Jeremy Friesen cao cấp tệ chiến lược tại HỒNG cầu thị Trường Vốn.

Có thể bạn quan tâm: