ECB nặng tăng trưởng và lạm phát

Trong một hơi ngạc nhiên khi di chuyển, các Ngân hàng Trung ương (ECB) đã chọn để giữ nó lãi suất xuống 2%. Fed đã tìm thấy bản thân ở những vị trí bấp bênh cố gắng hòa hợp rủi ro của lạm phát với triển vọng tăng tiến hành chính sách tiền tệ. Do một phần cho giá nhiên liệu tăng cao, Euro-khu vực lạm phát một người xem 1 năm, tại 2.5%. Trong khi đó, triển vọng tăng trưởng cũng được cải thiện như tiêu thụ trong nước và khẩu chọn. Trong khi một vài nổi bật nhà kinh tế đã kêu gọi hàng trung ương lãi suất thấp hơn, ngân hàng trung ương hiếm khi cung để áp lực bên ngoài. Các Tài chính Lần báo cáo:

Mặc dù Jean-Claude bày tỏ lập trường là dự kiến sẽ có một lời giai điệu trong buổi họp báo, làm nổi áp lực lạm phát, sự đe dọa của sự suy yếu tăng trưởng và vẫn còn vài các nhà phân tích mong đợi bất cứ di chuyển đi lên cho tỷ lệ cho đến khi tốt vào năm tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm: