Trung tâm, Ngân hàng của Trung quốc Trận Hơn Yuan

Trong vài năm, Ngân hàng Trung ương của Trung quốc đã xây dựng được một kho dự trữ ngoại tệ ($1.8 Nghìn lần cuối họ đếm), như là một phần nỗ lực của nó để giữ Nguyên, hoặc ít nhất là chậm đánh giá cao. Rất tiếc, các dự trữ có giảm đáng kể-10% mỗi năm trên thực tế - như Yuan đã tăng lên liên quan đến các đồng Đô la. Những dự trữ có thể slide tiếp tục trong thực tế, khi cuộc khủng hoảng tín dụng làm giảm giá trị của những chứng khoán thế chấp mà bao gồm gần 20% của nó danh mục đầu tư. Để
bờ biển của nó vốn vị trí, các Ngân hàng có thể bị buộc phải chấp nhận một truyền vốn từ Trung quốc của Bộ Tài chính, và ngăn chặn sự đánh giá của Yuan Trung quốc. The New York Times báo cáo:

Trung quốc thấy mình chật chội. Nếu nó đã để ngăn chặn nó, mua bằng tiền đô la chứng khoán mạnh, đồng đô-la có thể sẽ sụp đổ và Mỹ lãi suất có thể bay lên.

Có thể bạn quan tâm: