Malaysia kinh nghiệm kinh tế thoái

Malaysia thông báo rằng nó mong muốn của nền kinh tế phát triển ở chỉ 5-6% trong năm nay, xuống từ 7%. Nhà kinh tế học thuộc tính suy thoái để giảm xuất khẩu. Như là một nền kinh tế đang nổi, Malaysia là rất nhiều phụ thuộc vào xuất khẩu (đặc biệt là công nghệ liên quan xuất khẩu) nhiên liệu tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, một toàn cầu từ chối ở trong ĐÓ và công nghệ chi tiêu đã đánh Malaysia xuất khẩu đặc biệt là khó khăn. Ngay cả với những nhân thuận lợi trao đổi tỷ lệ, duy trì ở giá trị mà các chuyên gia ước tính được 20% dưới chợ, giá trị, xuất khẩu đang giảm.

Malaysia sẽ bị buộc phải dựa trên những yếu tố khác tiền, nếu nó là nền kinh tế phát triển. Các yếu tố đầu tiên được chi tiêu của chính phủ, mà trên lo như giáo dục, nông nghiệp, và chăm sóc sức khỏe, trông vẫn hằng năm nay. Tiêu thụ mặt khác, nên lái xe của Malaysia, nền kinh tế. Tiêu thụ và tăng trưởng ảnh hưởng lẫn nhau trong một vòng tròn. Khi nền kinh tế phát triển, người tiêu dùng là trái với dùng một lần nữa thu nhập mà họ thường dùng để mua nhiều hàng hóa và dịch vụ. Điều này làm tăng tổng cầu làm tăng trưởng GDP, sau đó tăng tiêu thụ, cho đến khi quá trình tán. Cuối cùng, đầu tư trong Malaysia tiếp tục tăng cường. như các nhà đầu cơ đổ tiền vào Malaysia thị trường vốn. Các nhà đầu cơ như dự đoán một đánh giá lại trong cuộc trao đổi tỷ lệ, mà Malaysia khẳng định sẽ không xảy ra. Reuters báo cáo:

Ngân hàng Lai. chỉ suy đoán và ngắn hạn vốn không muốn châm ngòi cho một thay đổi chính sách. "Cơ sở cho bất kỳ thay đổi do đó sẽ được thực hiện vào ngày dài hạn cấu trúc cân nhắc và không ngắn hạn chuyển động trong các dòng vốn hoặc thoáng qua thay đổi mức mong đợi", nó nói thêm rằng nó có thể tiếp tục hấp thu nước ngoài dòng qua thị trường tiền tệ, hoạt động.

Có thể bạn quan tâm: