CHÚNG tôi sự mất cân bằng ăn vào GDP

Các Cục thống Kê Kinh tế hôm nay phát hành của báo cáo hàng tháng của Mỹ thương mại cân bằng, và những con số không được khá. Hàng tháng, thâm hụt tài khoản đã đến cao mới, tại $68 Tỷ, do chủ yếu là để tăng giá hàng hóa. Như các thương mại cân bằng (xuất khẩu trừ nhập khẩu) đại diện cho một trong những thành phần của sản xuất, kinh tế đang ở sửa đổi vấn tăng trưởng ước tính đi xuống để phản ánh này phát triển mới nhất. Các Ngân hàng dự Trữ liên Bang sẽ thích nhìn thấy những USD giảm giá để ngăn chặn sự cân bằng, nhưng nó có thể phải đợi cho lãi suất để thu hẹp hơn nữa trước khi nó thấy nó muốn thực hiện.

Có thể bạn quan tâm: