Đô La Canada Đến 30 Năm Cao

Canada Đô-la là làm cho một chạy tại ngoại hối lịch sử, có đến 30 năm cao chống lại USD trong tuần này. Tiền tệ đã đánh giá cao hơn 50% kể từ năm 2002, và là 9.4% trong năm nay. Đôla canada là tăng trên một sự kết hợp của cao giá hàng hóa và lãi suất hấp dẫn. Không phải ngẫu nhiên mà giá dầu đã hơn gấp ba lần trong năm năm khoảng thời gian đó đô la canada cũng được đánh giá cao ở giá trị. Ngoài ra, Ngân hàng của Canada, được mong đợi sẽ làm tăng tỷ lệ lãi suất hai lần nữa ở gần hạn đó sẽ đem lại lợi ích của mình đánh giá mức độ gần ngang với CHÚNG tôi giá rẻ. Lần cuối cùng các người Canada tệ, tự đứng ở ngang bằng với các USD là vào năm 1976. Trong khi đó bây giờ có vẻ như không thể tránh khỏi các tiền tệ sẽ sớm trở lại dấu hiệu đó, vẫn còn có những trở ngại rằng cần phải được dọn sạch. Thông cáo báo chí, báo cáo:

", Một tăng cường tệ đã bắt đầu để ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước, đặc biệt là các ngành sản xuất, điều đó có thể nâng cao tâm các BỘC cần phải giữ lãi."

Tìm hiểu Thêm: Canada Dollar Đạt đến 30 Năm về triển Vọng Tăng Tỷ lệ

Có thể bạn quan tâm: