Ngân hàng của Anh Tăng Giá rẻ

Các Ngân hàng của Anh tăng tỷ lệ lãi suất lần thứ hai trong nhiều tháng qua ngày hôm qua, để 5.75%. Kết quả là, ANH đã mở rộng của nó dẫn hơn CHÚNG ta là quốc gia với lãi suất cao nhất trong thế giới công nghiệp, sau khi New Zealand. Hơn nữa, ANH đang trở thành một ngày càng khả thi thay thế cho CHÚNG tôi như một mục tiêu cho rủi ro nhà đầu tư. Các Anh đang lơ lửng trên một hồ sơ cao chống lại USD, đó có thể đợi để bị kéo dài từ chối chống lại thế giới chuyên ngành nếu nó nằm phía sau trong việc thu hút rủi ro vốn nước ngoài. Các Tài chính Lần báo cáo:

"Các báo cáo kèm theo tỷ lệ đi lang thang cho vài công ty đầu mối tương lai biến lãi với các Ngân hàng của Anh...kết luận rằng những rủi ro để lạm phát triển vọng vẫn đang nghiêng để ngược."

Tìm hiểu Thêm: lãi xuất quyết định tăng pound

Có thể bạn quan tâm: