Châu á Ngân hàng Trung ương đa dạng hóa dự trữ

Trong một nghiên cứu mới phát hành của Ngân hàng Quốc tế khu định Cư, trung tâm của thế giới ngân hàng châu Á ngân hàng trung ương có được từ từ đa dạng hóa của họ dự trữ ngoại tệ. Tin tức này điền viên thường xuyên thông báo bởi những Ngân hàng Trung ương ngược lại. Dẫn đầu các gói là Trung quốc, mà đã giảm phần của nó ngoại hối dự trữ trong tổ chức Đô la hơn 15%. Những quá trình tập thể của đa dạng hóa được thiết kế để không đáng có sự tích tụ của dự trữ diễn ra trong vài thập kỷ, như châu Á Ngân hàng Trung ương sẵn sàng tài trợ mở rộng CHÚNG tôi thương mại và hiện tại thâm hụt tài khoản. Nghiên cứu cũng xác nhận được các báo cáo trước đó rằng kinh doanh ở châu Á tệ, tệ, có chất tăng việc trong vài năm qua. Trong thực tế, hơi hoài nghi, kinh doanh nhân dân Tệ hợp đồng đã tăng gần 300,000%. Á Lần trực Tuyến báo cáo:

Nó xuất hiện mà đồng tiền châu Á đã trở thành đàn hồi và trung tâm của họ ngân hàng ngày càng quyết tâm theo đuổi một độc lập nhiên như thị trường tài chính đạt được chiều sâu hơn và bắt đầu chính xác hơn gương các khu vực trọng thương mại thế giới.

Có thể bạn quan tâm: