Euro-chỉ số hợp đồng tương lai ra mắt trên NYBOT

New York Ban thương Mại (NYBOT) gần đây đã trở thành người đầu tiên trao đổi để cung cấp một hợp đồng tương lai cho thương mại trọng Euro. Trước đây, các tổ chức và các công ty muốn rào của họ tiếp xúc với các đồng Euro đã buộc phải mua hợp đồng trên một cụ thể tệ cặp (thường USD-Euro cặp). Với sự ra đời của mới này hợp đồng tương lai, họ sẽ bây giờ có thể để bảo vệ mình chống lại những thay đổi trong Euro, so với một giỏ của đồng tiền. Ngoài ra, những ai muốn đặt cược chỉ hoặc chống lại Euro, bây giờ có thể làm như vậy, mà không lo lắng về làm thế nào USD sẽ thực hiện liên quan đến các đồng Euro. Các Tài chính Lần báo cáo:

NYBOT hợp đồng được dựa trên trung bình của euro chống lại năm khác tệ; đồng đô la MỸ, sterling yên, franc Thụy sĩ và krona thụy điển. Đây là ít toàn diện hơn 23 đồng tiền Ngân hàng Trung ương sử dụng để tính toán euro danh nghĩa của tỷ giá hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm: